073-43 43 900 | Boka tid

GDPR Information

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och reglerar bland annat behandling av personuppgifter generellt. I mitt företag Hammar Massage & Hälsa hanterar jag en del personuppgifter, t ex i bokningssystemet och jag måste därför informera om hur och varför jag sparar uppgifter om mina kunder.

Privatkunder: Jag kommer att spara kundens uppgifter för att kunna göra fakturering och återkommande bokning. För en kund som inte har varit hos mig på 2 år kommer uppgifterna att tas bort, dvs inte längre sparas. Om jag fakturerat måste fakturan med personuppgifter enl bokföringslagen sparas i 7 år. I vissa fall behöver jag personuppgifter för att föra hälsodeklaration men där behövs inte de fyra sista siffrorna.

Uppgifter som jag behöver för att bokning ska kunna ske är namn och mobiltelefonnummer, fast telefonnummer eller e-postadress. I de fall där en kund avser att äska återbetalning från arbetsgivaren (friskvårdspeng) behövs personnummer för att kvittot ska gälla som underlag. För att själv kunna boka in sig på min bokningssida måste man ange en del uppgifter och godkänna de villkor som anges där.

Företagskunder: För personer som har enskild firma och önskar faktura till denna måste organisationsnummer uppges och detta sparas på min bokföringssida. Dessa uppgifter måste sparas i 7 år enligt bokföringslagen. För aktiebolag behövs inte personnummer utan organisationsnummer. Dock behövs kontaktuppgifter i form av namn och mail eller telefon så att kontakt ska kunna ske.

All information som jag får i samband med bokning sparas men kommer endast att hanteras av mig och eller av annan anställd terapeut som behandlar dig. Informationen sparas för att t.ex. vid förhinder kunna göra ombokning. I vissa fall kan uppgifterna också användas för nyhetsutskick.

Om du som kund inte vill fortsätta hos mig, inte önskar få information från oss eller av annan orsak inte önskar att jag har kvar dina kontaktuppgifter så ber jag dig informera mig varefter jag givetvis tar bort dig ur vårt bokningssystem.

© Copyright 2018, Hammar Massage & Hälsa